De Scholengroep vzw Karel de Goede zoekt een algemeen directeur

09 juli 2020

De Scholengroep vzw Karel de Goede is op 1 september 2019 ontstaan uit een fusie van vijf schoolbesturen. De scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs in 24 basisscholen en 9 secundaire scholen in en om Brugge, inclusief 2 internaten. Door pensionering van de huidige functiehouder komt het ambt van algemeen directeur vacant in de loop van het volgende schooljaar. De algemeen directeur draagt, binnen het werkkader van doelstellingen en taken, verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan, in overleg en in verstandhouding met het schoolbestuur.

Kandidaturen worden bezorgd, uiterlijk op 21 augustus 2020. Dit moet gebeuren via een schrijven t.a.v. Dhr. W. Verniest (wilfried.verniest [at] telenet.be), voorzitter, p/a Collegestraat 24, 8310 Assebroek.