De scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Deurne zoekt een directeur voor de vrije basisschool Andromeda

08 september 2020

De scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Deurne (KOD) heeft een vacature voor een directeur van de vrije basisschool Andromeda, Herentalsebaan 482 te 2100 Deurne met indiensttreding op 1 januari 2021. Deze multiculturele school bestaat uit twee vestigingen en ontvangt een 500-tal kinderen. Een 45-tal leerkrachten staan samen met hun directeur in voor kwaliteitsvol onderwijs.

Schriftelijke kandidatuur met cv ten laatste op 28 oktober zenden naar de heer Jaak Wouters, voorzitter KOD, p/a Palinckstraat 57 - 2100 Deurne.