Corona-ouderschapsverlof

07 mei 2020

Op 2 mei 2020 werd op de federale ministerraad beslist om een corona-ouderschapsverlof in te voeren. Werknemers met een kind jonger dan 12 jaar kunnen via dat verlof hun arbeidsprestaties verminderen met de helft of met één vijfde in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020. Hoewel de Vlaamse regelgeving voor onderwijs in voorbereiding is, kan het corona-ouderschapsverlof op dit ogenblik nog niet worden opgenomen in onderwijs. Van zodra er duidelijkheid is over alle modaliteiten, communiceren we er opnieuw over.  

Het contractueel personeel zal rechtstreeks onder de federale regeling vallen. Hoewel het corona-ouderschapsverlof al werd aangekondigd, is ook hier nog geen definitieve regeling. Zodra het koninklijk besluit gepubliceerd is, kan een aanvraag bij de RVA gebeuren. In tussentijd kunnen al afspraken gemaakt worden met het contractueel personeel. Meer informatie vind je op de website van de RVA.