Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven!

25 september 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs de kaart van computationeel denken. In het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken vinden we het doel Logisch en algoritmisch denken. Bij Mediakundige ontwikkeling zien we in de leerlijn Mediamiddelen inzetten bij logisch en algoritmisch denken. In het document 'Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven!' lichten we toe wat computationeel denken betekent, waar we in het leerplan te vinden is en wat het effect is op de klasvloer.
Nog meer informatie over dit thema is te vinden op de themapagina ‘computationeel denken'.