Commissie Onderwijs 30-09-2016 – Conceptnota NT2-beleid

06 oktober 2016

Deze conceptnota dateert van 25 maart 2016 en moet samengelezen worden met die andere conceptnota van dezelfde datum, met name over het volwassenenonderwijs. Geen eenvoudig dossier, o.a. door het feit dat 2 beleidsdomeinen betrokken zijn: Integratie en Inburgering enerzijds, Onderwijs anderzijds. Commissievoorzitter Kathleen Helsen had een groot aantal vragen over haast alle belangrijke items van  de conceptnota. Terecht, want deze conceptnota was nog niet in deze commissie aan bod gekomen.
Met name in de wereld van de centra voor basiseducatie, waarin een geïntegreerde aanpak van het NT2-onderwijs cruciaal is, leeft nogal wat ongerustheid n.a.v. de conceptnota, maar vragensteller Helsen kreeg een aantal geruststellende antwoorden van de minister op haar vragen.
Daarnaast was er wel nog de kritische bedenking van de commissarissen De Ro en Daniëls over het gebruik van NT2-middelen voor andere doeleinden dan NT2 in nogal wat centra. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de conceptnota 'Uitbouw van een slagkrachtig NT2-beleid' van Kathleen Helsen” aan minister Hilde Crevits.