Commissie Onderwijs 02-07-2020 – Huursubsidies

07 juli 2020

Vragensteller Jo Brouns verwees naar de vorige legislatuur en de huidige beleidsnota om, ook in het kader van de capaciteitsproblematiek in scholen, opnieuw aandacht te vragen voor het systeem van huursubsidies. Zou er dit najaar 2020 of in het voorjaar van 2021 een nieuwe oproep komen? Zo ja, hoeveel middelen zouden in de begroting 2021 opgenomen worden daarvoor?

Minister Weyts gaf enkele cijfers over de afgelopen vier projectoproepen om het succes ervan aan te tonen. De formule had zeker enkele voordelen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens te herhalen dat er deze legislatuur een half miljard euro extra voor scholenbouw uitgetrokken was. Hij was volop de laatste hand aan het leggen aan het masterplan Scholenbouw 2.0. De huursubsidie moest bekeken worden in een meerjarig investeringsplan. De bedoeling was alleszins om dit najaar of ten laatste begin volgend jaar een nieuwe oproep te lanceren. Het was nog iets te vroeg om daar voor de begroting 2021 al een precies getal op te plakken. De lopende AGION-evaluatie diende alleen om het systeem van huursubsidies eventueel wat bij te sturen. De minister, vragensteller Brouns en interveniënt Arnout Coel zaten duidelijk op één lijn, wat bij de daaropvolgende vraag over een totaal ander onderwerp enigszins anders was.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de huursubsidies aan scholen van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2002-07-2020%20%E2%80%93%20Huursubsidies) (Wilfried Van Rompaey).