Commissie Onderwijs 02-07-2020 – Preventie van gewelddadige radicalisering

07 juli 2020

Deze vraag om uitleg van Jo Brouns zat in het vaarwater van de eerdere vraag van Chris Janssens, maar ging dan wel over een concreet inhoudelijk project, wat de preventie van gewelddadige radicalisering betrof, en niet over een vermeende procedurele wantoestand.

Het concrete project heette “Connect” en zou aflopen op 31 augustus 2020. Zou het nog worden voortgezet en zouden door de coronacrisis afgelaste initiatieven en ongebruikte middelen van het voorbije schooljaar ingezet kunnen worden volgend schooljaar, bovenop de (eventueel) daarvoor geplande middelen?

Het project zou inderdaad, na een positieve evaluatie, verlengd worden voor het schooljaar 2020-2021, maar dan wel met focus op het basisonderwijs. Daar bestond een grote vraag en voor het secundair onderwijs waren er al de zgn. NAFT’s (naadloos flexibele trajecten). Voor de trajecten in het secundair onderwijs zou de subsidieperiode verlengd worden tot 31 december 2020, zodat die alsnog zouden kunnen worden afgerond.

Vragensteller Brouns was toch enigszins bezorgd om die focuswisseling, omdat de expertise en de knowhow in kwestie toch niet bij alle aanbieders van NAFT aanwezig waren. Interveniënt Kathleen Krekels vroeg zich af of er in het basisonderwijs wel voldoende behoefte was in dit verband. Of zou de focus daar vooral liggen op de ondersteuning van leraren met het oog op een grotere veerkracht en weerbaarheid van jongeren in het algemeen? En hoe werden de resultaten van Connect “gemeten”?

Minister Weyts zei dat de evaluatie van de Connect-activiteiten diverse zaken (kwantitatief) in kaart bracht, maar over de effecten inzake de specifieke doelen van al die activiteiten zei hij niets, wat mij net wel het doel van Krekels’ vraag leek. Wellicht is nu net dàt ook niet zo makkelijk, zo’n complexe kwestie “meten”… Aangezien de vzw Arktos zowel Connect als NAFT aanbood, zag de minister geen probleem in de geplande focuswisseling.

Vragensteller Brouns bleef er toch niet gerust in (zeker in deze coronatijden, waarin veel van dat problematisch gedrag zich wellicht naar buiten de school verplaatst had), omdat er ook wel heel wat andere aanbieders dan Arktos bestonden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering, met name wat de ondersteuning van scholen via het project Connect betreft van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2002-07-2020%20%E2%80%93%20Preventie%20van%20gewelddadige%20radicalisering) (Wilfried Van Rompaey).