Commissie Onderwijs 31-01-2019 – Stress door digitale leerplatformen

06 februari 2019

De christelijke onderwijsvakbond riep eerder al op tot een regulerend kader rond Smartschool en ook de Vlaamse Scholierenkoepel wilde, samen met de leerlingen, duidelijke afspraken maken omtrent het gebruik van Smartschool, aldus onderwijscommissaris Caroline Gennez. Uit het Tijdbestedingsonderzoek was ook gebleken dat leraren een substantieel deel van hun werktijd gebruikmaken van een digitaal leerplatform. Zelf vind ik die laatste term deels slecht gekozen, maar goed, we weten wat bedoeld is. Ging minister Crevits een regulerend kader uitwerken voor het gebruik van digitale leerplatformen? En zo niet, welke andere acties achtte ze raadzaam om het stressniveau rond digitale leerplatformen te doen dalen?

ICT was niet meer weg te denken in de 21e eeuw, zo begon de minister. Gezond verstand (duidelijke afspraken op schoolniveau) gebruiken bij de spelregels rond die ICT leek haar de beste remedie, ook wat het gebruik van Smartschool betrof. De zaak was ook een element in het Lerarenloopbaandebat/pact, maar momenteel werd daarin alleen gefocust op de hervorming van de evaluatieprocedure.

Vragensteller Gennez meldde dat ze ook enkele pedagogen geraadpleegd had en wees op het wantrouwen dat met digitale leerplatformen geïnstalleerd werd. Goede afspraken was inderdaad ook haar boodschap, maar ook alweer met een algemeen regulerend kader, waarover de minister niet gesproken had.

Interveniënt Jo De Ro sloot zich aan bij de bekommernis van vragensteller Gennez, maar opvallend, hij wees alleen op de stress in dezen van leerlingen. Ik weet niet hoe anekdotisch het eerst leidmotief van interveniënt Koen Daniëls was. Bij het tweede (digitale leerplatformen gebruiken wordt een doel op zich, wat overigens, lijkt mij, ook nog wel van een paar instrumenten en praktijken in onderwijs gezegd kan worden, maar dat terzijde) kon ik me veel meer voorstellen. De vraag daarbij is natuurlijk hoe men zoiets gekeerd krijgt (cf. ook de hele kwestie van planlast, TARRA, juridisering, verantwoording enz.).

De minister verwachtte op dat stuk alvast veel heil van de zgn. Onderwijsinspectie 2.0. Ik hoop dat met haar, maar blijf sceptisch. Het ging daarover op deze pagina’s al bij herhaling en ik verkies dat nu niet allemaal nog eens te herhalen, maar de gerechtelijke casus die de minister vermeldde, sprak voor mij wel boekdelen. Voorts nogmaals het belang van overleg, ook met leerlingen en de leerlingenraad, allemaal oké, evenals voor het tweerichtingsverkeer leerling-leraar waarnaar de minister verwees.

Overigens vond ik ook de slotbeschouwing van vragensteller Gennez nog een andere spijker op de kop, die aan al de rest nog voorafgaat…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over maatregelen om het stressniveau bij leerkrachten en leerlingen door het gebruik van digitale leerplatformen te doen dalen van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2031-01-2019%20%E2%80%93%20Stress%20door%20digitale%20leerplatformen) (Wilfried Van Rompaey).