Commissie Onderwijs 30-01-2020 – Bewegen op school

04 februari 2020

Vragensteller Steve Vandenberghe haalde de mosterd voor zijn vraag om uitleg bij een krantenartikel over sportarts Ruud Van Thienen en bewees dat hij de geschiedenis inzake onderwijsbeleid kende. Ging de nieuwe onderwijsminister het actieplan van zijn voorgangster voortzetten en wat vond hij van het voorstel om de schooldag te beginnen met een halfuurtje beweging? Vragensteller Johan Deckmyn had datzelfde krantenartikel als bron, kende het actieplan van Hilde Crevits misschien iets minder goed, maar stelde toch ook een generieke vraag over bewegingsbeleid.

Minister Weyts gaf een uitgebreid overzicht van een aantal bestaande acties en initiatieven en sprak zich niet meteen uit over dat “halfuurtje sporten voor het begin van de lessen”. Er was nog een verschil tussen basis- en secundair onderwijs, en beweging en sport konden niet alleen een zaak van de school zijn.

Vragensteller Vandenberghe was het met dat laatste eens, voegde nog enkele gegevens toe uit een rapport van het Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie en Ziektepreventie, tegenwoordig Vlaams Instituut Gezond Leven, en uit een Zweeds wetenschappelijk onderzoek. Vragensteller Deckmyn wilde toch een antwoord op zijn vraag.

Interveniënt Kathleen Krekels pleegde een heel creatieve tussenkomst, met een duidelijke positieve boodschap voor al die beweging, prima. Interveniënt Jo Brouns deed het ietwat prozaïscher: hij was zelf ook sportief, had goede herinneringen aan de speelplaats van weleer en legde als burgemeester ook het verband met mobiliteit en de veilige weg naar school. Dan had je dat halfuur al meteen volgemaakt. Dat laatste zag de minister ook wel zitten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over meer bewegen op school van Steve Vandenberghe en over sporten voor het begin van de lessen van Johan Deckmyn” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2030-01-2020%20%E2%80%93%20Bewegen%20op%20school) (Wilfried Van Rompaey).