Commissie Onderwijs 28-02-2019 – SYNTRA-diploma's

08 maart 2019

Om deze commissievergadering te besluiten dan de eerste vraag om uitleg van nieuwkomer-onderwijscommissaris Jamila Lachkar over een thema waaraan ook een lichte politieke gevoeligheid zat, nl.: over het precieze statuut van diploma’s van aanbieders buiten het (hoger) onderwijs versus die van het (hoger) onderwijs. Tot driemaal toe benadrukte ze, terecht, dat het haar om de transparantie van de informatie (bv. op de SID-in-beurzen)  aan de lerenden in kwestie te doen was en niet om een gebrek aan geloof in andere dan onderwijsopleidingen.

Minister Crevits zette daarop glashelder uiteen hoe de vorken in de stelen zaten, wat de verschillende soorten opleidingen betrof. Maar ze keek ook vooruit naar de relevantie in dezen van het ontwerpdecreet Geïntegreerd Kwaliteitstoezicht, dat op 14 maart 2019 in de gemeenschappelijke commissies Werk en Onderwijs zou worden besproken. Ik herinner hier en passant even aan het protocol van niet-akkoord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zou minister Muyters vragen om met SYNTRA te bespreken duidelijk en transparant te zijn over het aanbod en de bekwaamheidsbewijzen.

Vragensteller Lachkar bleef positief in haar houding over SYNTRA-opleidingen en verduidelijkte met het concrete SID-in-voorbeeld haar zorg om transparantie in de communicatie over opleidingen.

Ook interveniënt Koen Daniëls prees terecht de waarde van SYNTRA-opleidingen, ook met een wel heel concreet voorbeeld, wat vragensteller Lachkar dus ook nergens betwist had, en hij kaatste in zekere zin de (politieke) bal terug door te stellen dat ook het onderwijs op een juiste manier moest zeggen wat SYNTRA was en ook wat het niet was  en te vragen hoeveel leerlingen de CLB’s al hadden georiënteerd naar SYNTRA omdat die opleiding voor hen beter aansloot bij de manier “waarop zij in het onderwijs stonden” zodat zij niet ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt zouden komen. Ook allemaal relevant uiteraard, maar het fake argument dat SYNTRA blijkbaar gebruikte tegenover hogeronderwijsopleidingen leek mij de kern van de zaak hier en niet welke overigens prima Renmans-slagers dan ook.

Lees de bespreking van deVraag om uitleg over door SYNTRA uitgereikte diploma's van Jamila Hamddan Lachkar” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-02-2019%20%E2%80%93%20SYNTRA-diploma) (Wilfried Van Rompaey).