Commissie Onderwijs 23-01-2020 – Ziekteverzuim bij onderwijspersoneel

29 januari 2020

Als tweede vraag van de vergadering kregen we ineens vier vragenstellers over een personeelskwestie, die niet voor het eerst in de Commissie passeerde. Er waren recent nieuwe cijfers verschenen over het ziekteverzuim (een slecht gekozen term volgens vragensteller Karolien Grosemans, en ze had gelijk) bij onderwijspersoneel. Steve Vandenberghe zag een duidelijke achteruitgang van de situatie en vroeg maatregelen op korte termijn. Roosmarijn Beckers legde het verband met de 100 miljoen euro voor de lerarenloopbaan. Jo Brouns noemde het cruciale dossier nog eens ongeveer met zijn oude naam: het lerarenpact. Karolien Grosemans ten slotte had oog voor het genderverschil, nogmaals de planlast en ook een geografische particulariteit, met name in haar eigen provincie.

Minister Weyts wilde de cijfers niet minimaliseren, maar ze toch van enige nuance voorzien. Vervolgens schetste hij goed de situatie, met alle problemen van dien, wanneer leraren uitvallen door ziekte, zeker in een context van lerarentekort. Wat volgde, was wat de vragenstellers hadden kunnen verwachten, want het ging de voorbije maanden al meermaals over de aantrekkelijkheid van de job verhogen, de planlast terugdringen, de zgn. werkgroep psychosociale risico's, de vertrouwenspersonen enz. De minister had het allemaal de voorbije maanden al uitgelegd, tja… Verklaringen, zoals gevraagd, kon hij op basis van het nieuwe rapport niet geven, maar hij verkende enkele pistes, zoals bv. die van de vermindering van de mogelijkheden tot vervroegde uitstap en het opschuiven van de pensioendatum. Heel wijs vond ik Weyts’ uitspraak over “niet alles is zomaar stuurbaar”, wat sommige politici ook eens wat meer zouden mogen beseffen. Ten slotte zag de minister nog een positief signaal in de ontwikkelingen binnen het stelsel van verlof voor verminderde prestaties (om medische redenen) (VVP en VVPmed).

Daarna volgde nog omstandige rondes met replieken, maar… zonder enig nieuws.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het ziekteverzuim bij onderwijspersoneel van Steve Vandenberghe, over het ziekteverzuim bij leerkrachten van Roosmarijn Beckers, over het toenemende ziekteverzuim in het onderwijs van Jo Brouns en over het toenemende ziekteverzuim in het onderwijs van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2023-01-2020%20%E2%80%93%20Ziekteverzuim%20bij%20onderwijspersoneel) (Wilfried Van Rompaey).