Commissie Onderwijs 17-01-2019 – Verpleegkundige handelingen door zorgkundigen en hbo5-opleiding Verpleegkunde

23 januari 2019

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester kaartte een interessante federale dimensie aan van de opleiding tot zorgkundige, die op stapel stond in een wetswijziging bij minister Maggie De Block. De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) vroeg dat de daarin voorgestelde uitbreiding van verpleegkundige handelingen die zouden worden gedelegeerd aan zorgkundigen, gepaard zou gaan met een opleiding van 1.280 uren die zouden leiden tot een nieuwe titel, een nieuwe functie en een aangepaste salarisschaal i.p.v. de voorgestelde… 150 uur extra! Hoe zag minister Crevits een en ander en quid met de hbo5-opleiding Verpleegkunde en het overleg met minister De Block over de aanpassing van het zgn. KB 78?

Minister Crevits lichtte concreter de inhoud van het federale voorstel toe en sprak van een brief samen met minister Jo Vandeurzen als reactie. Ze was positief over het voorstel, maar daarvoor zou die 150 uur opleiding extra niet nodig zijn én evenmin realistisch. De minister rekende dat even voor. Inderdaad, onrealistisch en mits beperkte aanpassingen aan het leerplan zouden de wijzigingen perfect via de huidige opleidingen kunnen verlopen. Het veel straffere tegenvoorstel van de AUVB had de minister niet ontvangen. Ze maakte ook naadloos en niet mis te verstaan de overgang naar het punt van de hbo5-opleiding Verpleegkunde: de opleiding tot zorgkundige zou niet geüpgraded worden tot kwalificatieniveau 5; dat was voorbehouden voor de hbo5-opleiding Verpleegkunde (“teamverpleegkundige”). Daarop herhaalde de minister nogmaals het eerdere standpunt van de Vlaamse regering (anders dan dat van minister De Block) over die laatste opleiding. Het werd ook duidelijk dat er voorts nog altijd geen schot gekomen was in dat allang aanslepende bevraagde verpleegkunde/KB78-verhaal.

Interveniënt Koen Daniëls wees op de analogie met het mondzorgdossier wegens een soortgelijke nood aan diverse profielen en sloot zich ook aan bij de minister, die hoopte dat ook een nieuwe regeling van de leerladder (kwalificatieniveaus 4, 5 en 6) in Wallonië (meer) zou gaan sporen met de Vlaamse wensen, en bij zijn partijgenote De Meulemeester inzake verzorging/verpleegkunde. Ook interveniënt Jos De Meyer prees de realiteitszin van minister Crevits. Bij onderwijscommissaris Franc Bogovic bleef het stil…

Vragensteller De Meulemeester verwees ten slotte nogmaals (cf. ook de vragen om uitleg over de contractstage Verpleegkunde in deze commissievergadering) naar het actieplan 4.0 Werk maken van werk in zorg en welzijn van de Vlaamse regering (samenvatting).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het wetsvoorstel tot wijziging van verpleegkundige handelingen die uitgevoerd worden door zorgkundigen van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2017-01-2019%20%E2%80%93%20Verpleegkundige%20handelingen%20door%20zorgkundigen%20en%20hbo5-opleiding%20Verpleegkunde) (Wilfried Van Rompaey).