Commissie Onderwijs 13-02-2020 – Meertaligheid in Brussel

18 februari 2020

Na de, zij het beperkte, commotie bij de vragen over de traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen, was het tijd voor een opvolgingsvraag van Annabel Tavernier. Zij verwees naar haar vraag om uitleg van 7 november 2019 en naar haar actuele vraag (aan minister Benjamin Dalle) van 11 december 2019 over de oriënteringsnota rond de promotie van meertaligheid van Brussels minister Sven Gatz. Hoe zat het met de voortgang in dit dossier en plande minister Weyts ook overleg met zijn Franstalige collega, minister Caroline Désir?

Kennis van verschillende talen was voor minister Weyts sowieso positief. Maar gelet op het statuut van Brussel (met twee officiële talen) en op de niet zo positieve cijfers wat de kennis ervan betrof, moest de focus in eerste instantie daar wel liggen op Nederlands en Frans. Divers en ruim overleg, ook met de Franse Gemeenschap, was bezig, maar voorlopig nog niet met erg concrete voorstellen ter zake. De minister verwees ook kort naar de zgn. Strategie 2030 als bijkomende context.

Vragensteller Tavernier beaamde het antwoord van de minister en benadrukte nogmaals het belang van de samenwerking van de Franse en Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Interveniënt Jean-Jacques De Gucht nam het toch ook op voor het Engels en verwees naar een ander klassiek programmapunt van zijn partij, met name CLIL.

Minister Weyts ging op De Guchts tussenkomst nog wat door op de situatie in Brussel. Hij beklemtoonde dat het bij uitstek het Nederlands was dat de sociaal-economische kansen van eenieder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkte.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het overleg met de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de promotie van meertaligheid, over het Nederlandstalige onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van Annabel Tavernier” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2013-02-2020%20%E2%80%93%20Meertaligheid%20in%20Brussel) (Wilfried Van Rompaey).