Commissie Onderwijs 13-02-2020 – Lesgeven tijdens een verlofstelsel

18 februari 2020

Nog een personeelsaangelegenheid, maar met een federaal kantje. De vragensteller die daarover vanuit het onderwijsveld signalen gekregen had, was Katrien Schryvers. Zij schetste deze problematiek: onderwijspersoneelsleden in een langdurig verlofstelsel zijn soms wel bereid om toch een vervanging te doen in hun (of een andere) school, maar allerlei barrières maken dat moeilijk tot onmogelijk. Wat was er volgens minister Weyts mogelijk op dat stuk?

Die legde haarfijn het verschil uit tussen scenario’s van afwezigheid mét en zonder een (federale) onderbrekingsuitkering (ook een voorbeeld was de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen). Het eerste was, zolang de regelgeving ter zake bleef wat ze was, niet te verzoenen met de wens van vragensteller Schryvers, het tweede wél.

Vragensteller Schryvers drong er toch op aan om te zoeken naar een oplossing want het ging om een reële vraag vanuit het werkveld. Interveniënt Kathleen Krekels voegde daaraan, op basis van een concrete casus, nog een andere, verwante vraag toe over de tewerkstelling van zwangere kleuterjuffen in een lagere school. Ze had dat al aangekaart bij de vorige onderwijsminister. Interveniënt Loes Vandromme sloot zich daar ook bij aan vanuit soortgelijke ervaringen met begeleidsters in de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.

Minister Weyts beloofde de voorgeschiedenis van dit thema na te gaan.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de mogelijkheid voor leerkrachten om tijdens een verlofstelsel toch uren te presteren van Katrien Schryvers” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2013-02-2020%20%E2%80%93%20Lesgeven%20tijdens%20een%20verlofstelsel) (Wilfried Van Rompaey).