Commissie Onderwijs 12-12-2019 – Potential-project en behoeften van leraren inzake M-decreet

17 december 2019

En nog was het niet gedaan met personeelsvragen, maar nu in het kader van het M-decreet en de beurt was aan Kathleen Krekels. Zij schetste heel samengebald maar accuraat de geschiedenis van het M-decreet met zijn problemen voor leraren. Ze had een artikel (voor abonnees) in de krant De Standaard van 28 november 2019 gelezen en het zgn. Potential-project (m.b.t. inclusief onderwijs) leren kennen. Zou minister Weyts die kennis en expertise gebruiken voor zijn nieuwe Begeleidingsdecreet, waarmee vragensteller Krekels een naadloze verbinding maakte met de ochtendvergadering over het Rekenhofrapport i.v.m. het M-decreet.

Niet onverwacht (N.B. We hadden dat trouwens ook gezien bij de bespreking van de beleidsnota) kwam deze vraag wat te vroeg. Na de transitiefase van het huidige ondersteuningsmodel (verlengd met een schooljaar) zouden we naar een definitief model voor ondersteuning in het kader van het Begeleidingsdecreet gaan, aldus minister Weyts. Hij kon op dit moment niet vooruitlopen op de concrete maatregelen van dat Begeleidingsdecreet. Wat had Krekels partijgenote Karolien Grosemans bij haar vraag om uitleg ook alweer gezegd over “geduld”? Voor de voorbereiding van het Begeleidingsdecreet zou de minister aandachtig kijken naar het onderzoek dat voorhanden was met betrekking tot de implementatie van het M-decreet en inclusief onderwijs en naar het Potential-project.

Maar dan gebeurde er toch iets eigenaardigs in het gesprek: een buitenstaander zou dan misschien denken “Bon, deze vraag komt eigenlijk wat te vroeg want de minister kan ze nu nog niet concreter beantwoorden; dus laten we wat geduld oefenen en einde gesprek, op naar de volgende vraag”. Maar dat was duidelijk buiten de waard(en) van de Onderwijscommissie gerekend. Eerst een omstandige toelichting door vragensteller Krekels over de presentatie van dat Potential-project, dat de minister gemist had, toen hij nog geen onderwijsminister was, wegens de regeringsvorming in september. En over een boek van dat project, waarover Krekels dan weer kritisch bleek te zijn. Die lectuur van Krekels prikkelde vervolgens Elisabeth Meuleman. Bijzonder zelfs, naar eigen zeggen. En ze had al een nieuwe uitnodiging voor een gedachtewisseling met die onderzoekers klaar. Interveniënt Loes Vandromme herhaalde daarop enkele overwegingen uit de ochtendvergadering met het Rekenhof. Dan was het de beurt aan Steve Vandenberghe, die terecht de kwestie van voldoende ondersteuning voor leraren onderstreepte, of je het decreet nu M-decreet of Begeleidingsdecreet noemde. En ook Koen Daniëls kon nu niet achterblijven. Hij had het inderdaad bij het rechte eind, wat de soms lange uiteenzettingen (in plaats van echte vragen) in de ochtendvergadering betrof, maar ging vervolgens zelf lustig door met zijn…uiteenzetting. Over onterechte geruchten die de wereld ingestuurd zouden worden. Over zijn suggestie ook van diezelfde ochtend om van leercoördinator te spreken en niet van zorgcoördinator, want de kern van de zaak in het nieuwe Begeleidingsdecreet was leerwinst creëren bij àlle kinderen. Daar kun je, lijkt mij, inderdaad moeilijk tegen zijn. Het addertje zit veeleer in hoe je leerwinst definieert en die dan “meet” en wat je vervolgens met zulke resultaten allemaal zou gaan doen. Hij herhaalde anderzijds (en terecht) de vaststelling door het Rekenhof over de factoren die maken dat redelijke aanpassingen onredelijk worden: het ging dan om (i) ernstige gedragsproblemen en (ii) verstandelijke beperkingen die (iii) (te) veel individuele aandacht vergen voor een succesvol gemeenschappelijk curriculum.

Voor zijn Begeleidingsdecreet zou minister Weyts de onderzoeksresultaten van Potential gebruiken, maar ook andere onderzoeken. Daarnaast herinnerde hij aan zijn communicatie over de ondersteuningsnetwerken (een zgn. non-paper van 25 oktober 2019) naar het onderwijsveld als geruststelling.

Vragensteller Krekels besloot met de stelling dat het Potential-onderzoek volgens haar weinig vernieuwende elementen bood.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het Potential-project en de behoeften van leraren in het kader van het M-decreet van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-12-2019%20%E2%80%93%20Potential-project%20en%20behoeften%20van%20leraren%20inzake%20M-decreet) (Wilfried Van Rompaey)

.