Commissie Onderwijs 12-10-2017 – Niet-samenvallende vakantieperiodes in Brussel

17 oktober 2017

Plaatsvervangend onderwijscommissaris Elke Van den Brandt stelde vast dat de paasvakantie van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap volgend jaar niet samenvielen met een aantal praktische nadelen als gevolg. Maar ze gebruikte dat gegeven vooral om te vragen naar het overleg tussen de gemeenschappen over het onderwijs in Brussel.

Minister Crevits rapporteerde van het recente overleg met haar onderwijscollega’s van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap over de vakantieregeling en ze zouden elkaar opnieuw zien op 6 november. De minister wilde dat oplossen, maar maakte er gelijk ook geen halszaak van. Voor de vraag over een vroeger bestaande taskforce sprak de minister over de nieuwe
Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB). Die commissie handelt over de gemeenschapsbevoegdheden van de Vlaamse overheid en die van de VGC.
Maar toen bleek dat de vragensteller een andere taskforce bedoelde, nl. de Taskforce Onderwijs Brussel (tussen de gemeenschappen). De minister zou het uitzoeken, waarna nog even uitgeweid werd over de vakantiekwestie. Interessant daarbij was haar verwijzing naar het Pacte pour un Enseignement d’excellence, waarin men van acht weken (zomervakantie, vermoed ik) naar zes weken overwoog te gaan in de Franse Gemeenschap. Wordt dus vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de gevolgen voor Brussel van het niet samenvallen van een vakantieperiode voor Franstalige en Nederlandstalige scholen van Elke Van den Brandt” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-10-2017%20%E2%80%93%20Niet-samenvallende%20vakantieperiodes%20in%20Brussel) (Wilfried Van Rompaey).