Commissie Onderwijs 09-01-2020 – Verhoging van de (tand)artsenquota

15 januari 2020

Het thema was eerder al meerdere keren aan bod gekomen (cf. het nieuwe Regeerakkoord na al een voorgeschiedenis vorige legislatuur). Op 20 december 2019 had de Vlaamse regering echter beslist om volgend academiejaar aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde een opleiding te laten starten, en in de opleiding tandheelkunde 180 studenten toe te laten, zo wist vragensteller Stijn Bex. Dus nog vóór de nieuwe Vlaamse planningscommissie inzake Vlaamse zorgnoden opgericht was. De studenten van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) hadden alvast gevraagd om de beslissing te herzien, omdat er geen garantie was dat die startende studenten ook allemaal een RIZIV-nummer zouden krijgen en dus als arts aan de slag zouden kunnen gaan na afstuderen. Vragensteller Bex maakte rond de beslissing van de Vlaamse regering een interessante politieke reflectie. Of ze waar was of niet kan ik zelf niet beoordelen, maar dat terzijde.

Hoe was die beslissing tot stand gekomen, hoe stond het met de oprichting van die Vlaamse planningscommissie en wat was de financiële impact?

De Vlaamse planningscommissie, zo antwoordde minister Weyts, was vorige legislatuur eigenlijk een kindje van toenmalig minister Jo Vandeurzen en die had toen niets te maken met het bepalen van het aantal mensen die zouden worden toegelaten tot de artsenopleiding. Het oprichtingsproces was nadien stilgevallen en nu was het de bedoeling om daarmee voort te gaan en wel met een uitbreiding van het doel. De beslissing die nu bevraagd werd, was evenwel ook geen nattevingerwerk geweest en de minister lichtte gedetailleerd zijn aanpak toe, gelet ook op de federale context van de zaak (met name ook een (tand)artsentekort in Vlaanderen). Hij verwees daarbij, zoals al eerder, naar de praktijk ter zake in de Franse Gemeenschap, die hij bekritiseerde. Voor de capaciteitsimpact had hij, in samenspraak met de betrokken universiteiten, de zaak onder controle. Idem voor de financiële impact.

Vragensteller Bex was niet ontevreden over het antwoord van de minister, maar vond toch die kritische stemmen in het veld vreemd klinken. Interveniënt Koen Daniëls ondersteunde de minister expliciet en ten aanzien van de studenten moesten de zaken duidelijk gecommuniceerd worden. Interveniënt Kristof Slagmulder vroeg of minister Weyts nog problemen verwachtte met federaal minister Maggie De Block en of er voldoende stageplaatsen zouden zijn voor de extra studenten.

Minister Weyts herhaalde ten slotte nog eens duidelijk zijn punt over het Vlaamse (tand)artsentekort en dat hij dat gat versneld wilde dichtrijden met zijn huidige aanpak en langetermijnvisie.

Vragensteller Bex akteerde de garantie van de minister wat het toekennen van extra RIZIV-nummers in Vlaanderen betrof. Daar moest alvast geen politieke energie meer naartoe gaan.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de verhoging van de (tand)artsenquota van Stijn Bex” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-01-2020%20%E2%80%93%20Verhoging%20van%20de%20(tand)artsenquota) (Wilfried Van Rompaey)

.