Commissie Onderwijs 09-01-2020 – Leesvaardigheidsbeleid van scholen

15 januari 2020

De vraag om uitleg van Jan Laeremans zat ook in de sfeer van de eerdere vraag van Loes Vandromme over de engagementsverklaring over onderwijskwaliteit. Het was hem daarbij ook wel erom te doen om, na al het eerder gedane onderzoek, nu geen tijd meer te verliezen met nog een nieuwe studieronde maar wel over te gaan tot beleidsactie, met name ook geïnspireerd door het Ierse voorbeeld van de National Strategy on Literacy and Numeracy for Learning and Life.

Minister Weyts overliep de vele activiteiten die in dit verband al gedaan waren, zoals ook vragensteller Laeremans grotendeels vermeld had in zijn inleiding. Maar de opdracht aan Dirk Van Damme was geen nieuwe studieronde over leesvaardigheid, maar betrof beleidsaanbevelingen over onderwijskwaliteit in zijn algemeenheid (tegen najaar 2020). Het al gedane onderzoekswerk  was eigenlijk al zichtbaar in bepaalde, al gemaakte beleidskeuzes (cf. ook de vermelde engagementsverklaring). Dat gold ook voor het Ierse voorbeeld. Samen met het werk van de groep rond Dirk Van Damme zou dat alles een stevige basis zijn om de ommekeer in te zetten in de dalende leerprestaties voor begrijpend lezen.

Vragensteller Laeremans kon zich daarin wel vinden, maar er moest zeker ook op korte termijn (volgend schooljaar) iets gedaan kunnen worden inzake lezen en wel in de lagere school.

Interveniënt Annabel Tavernier herhaalde nogmaals wat minister Weyts al gezegd had. Ze vroeg hoe de koepels zich zouden willen engageren om de kennis van het Nederlands te versterken en of er ook een opvolggesprek met de koepels over die engagementsverklaring kwam. Graag herinner ik interveniënt Tavernier hier aan het werk ter zake van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor de leesbevordering wees interveniënt Loes Vandromme op de rol van het beleidsdomein Cultuur. Hoe zou dat precies in zijn werk gaan en wie zou in de groep van Dirk Van Damme zetelen?

Dat laatste wist de minister nog niet. Voor het overige herhaalde hij de taalaccenten ter zake van zijn beleidsnota, zoals ook vragensteller Laeremans zijn punt herhaalde om volgend schooljaar met een of ander project te starten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het leesvaardigheidsbeleid van de scholen van Jan Laeremans” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-01-2020%20%E2%80%93%20Leesvaardigheidsbeleid%20van%20scholen) (Wilfried Van Rompaey).