Commissie Onderwijs 09-01-2020 – Engagementsverklaring over onderwijskwaliteit

14 januari 2020

Met haar tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering (ten minste even belangrijk als haar eerste vraag) bleef Loes Vandromme in de sfeer van de onderwijskwaliteit. De vraag ging over de recente engagementsverklaring van overheid, onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs om de Vlaamse onderwijskwaliteit te verhogen na de PISA 2018-resultaten. Zouden ook die andere, in de engagementsverklaring vermelde onderwijsactoren, het document nog ondertekenen, maar vooral: hoe zat dat nu precies met die (nieuwe) gestandaardiseerde, netoverschrijdende proeven die leerwinst zou moeten “meten” en zouden (voor het lager onderwijs) de (bestaande) toetsen van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) en de interdiocesane proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarvoor als een belangrijke grondslag beschouwd worden?

Met die andere actoren zou ook zeker in dezen samengewerkt worden, aldus minister Weyts, en voor de veel fundamentelere inhoudelijke vraag hield hij het op die vermelde, bestaande toetsen als een inspiratie voor de (nieuwe) Vlaanderenbrede toets. Nog geen woord dus over de specifieke basisnorm die hij voor die laatste toets zou gaan gebruiken.

Vragensteller Vandromme insisteerde dus, zij het voorzichtig, maar gelijk ook (en terecht) waarschuwend voor te veel toetsen. Ze blikte alvast even vooruit naar de presentaties van de bestaande toetsen in een volgende commissievergadering (op 20 februari 2020 naar verluidt).

Interveniënt Koen Daniëls wilde niet meer van hetzelfde doen (uit het verleden), dat blijkbaar geen zoden aan de dijk gezet had. Lijkt logisch, zeker, maar is het dan zo makkelijk om vast te stellen wat zgn. “werkt” in onderwijs en wat niet? Ik dacht het niet, maar dat ter zijde. Hij herhaalde voor die toetsen “leerwinst” als een cruciaal concept en verwees daarvoor naar de werkwijze met zes beheersingsniveaus van PISA. Klinkt ook goed, zeker, maar, -- en ik schreef het al eerder op deze pagina’s --, wat is precies “leerwinst voor een individuele leerling”? Gesteld dat we, om pragmatische redenen, er genoegen mee nemen dat we zulke toetsen alleen zouden maken voor wiskunde en leesvaardigheid: hoe gaan we dan bepalen voor welke leerlingengroepen bepaalde vragen wél en andere niet (wegens te moeilijk of te gemakkelijk) legitiem in zulke testen opgenomen worden, waarmee dan gerechtvaardigde uitspraken gedaan zouden kunnen worden over de leerwinst die leerling x in het bedoelde schoolse traject (tweemaal een toetsmoment in het lager onderwijs, tweemaal in het secundair onderwijs) geboekt zou hebben? Ten derde had Daniëls ook nog een antwoord klaar op de vrees van Vandromme over te veel toetsen. Men leze dat antwoord eens na, men bedenke dan wat er vorige legislatuur met de bestaande toetsen (inderdaad, toegegeven, alleen voor het lager onderwijs) precies gebeurd is inzake validering en men probere ten slotte een raming te maken van de tijd die nodig zal zijn om die gewenste Vlaanderenbrede toetsen voor het secundair onderwijs te maken…

Interveniënt Hannelore Goeman, intussen ook fractievoorzitter van de sp.a-fractie, legde ook nog even de link naar het nieuwe concept van de basisgeletterdheid.

Minister Weyts had aan zijn administratie ondertussen al de opdracht gegeven om voor die toetsen en leerwinstmeting een stappenplan uit te werken en herhaalde zijn zin voor een zeker realisme van een tijdje geleden: dat alles zou nog wel wat tijd en boterhammen vergen.

Vragensteller Vandromme besloot met nog een ander relevant maar niet minder eenvoudig aspect van de zaak: de begeleiding van scholen, directeurs en leraren m.b.t. de noodzakelijke zgn. datageletterdheid in dit hele verhaal. Niet te verwarren met de basisgeletterdheid van hierboven.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de recente engagementsverklaring over onderwijskwaliteit van de onderwijskoepels en het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-01-2020%20%E2%80%93%20Engagementsverklaring%20over%20onderwijskwaliteit) (Wilfried Van Rompaey).