Commissie Onderwijs 09-01-2020 – Arbeidsongevallen door geweld van leerlingen

14 januari 2020

Op 9 januari 2020 waren we (alweer en dan nog alleen in de namiddag) vertrokken voor een goedgevulde onderwijscommissievergadering met vragen om uitleg. Algemeen had ik de indruk dat de zaken wat minder tijd in beslag namen, maar dat kan aan de aard van de vragen gelegen hebben. Toch zijn er misschien ook hier nóg efficiëntiewinsten (weet je nog?) te boeken.

Kristof Slagmulder opende de debatten met zijn eerste vraag om uitleg, die hij verbond met een eerdere schriftelijke vraag van zijn hand over een weinig prettig, maar toch wel thema uit de onderwijspraktijk. Vragensteller Slagmulder had via die weg cijfers gekregen van minister Weyts, die hij niet gering vond en waarbij hij via zijn vragen diverse maatregelen voorstelde die vooral betrekking hadden op strenger optreden en op meer registratie van de agressieproblematiek.

Minister Weyts verwees naar de federale Welzijnswet, incl. de samenwerking tussen Onderwijs en de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) in dit verband, met name de werkgroep ‘psychosociale risico’s’ en diverse (vormings)initiatieven en procedures ten aanzien van onderwijspersoneelsleden en van leerlingen.  De minister had aan zijn administratie gevraagd om met de werkgroep ‘psychosociale risico's’ te bekijken hoe men scholen verder heel concreet kon ondersteunen bij het uitwerken en verfijnen van hun agressiebeleid.

Vragensteller Slagmulder verbreedde vervolgens het thema naar verboden wapenbezit en wilde ook op dat vlak registratie van feitelijke gegevens. Twee onderwijscommissarissen intervenieerden. Jo Brouns deed als burgemeester onder andere de suggestie van de schoolinspecteurs (van de plaatselijke politie), die een preventief effect hebben. Voorzitter Karolien Grosemans had eerder al een vraag om uitleg gesteld over de ook nu weer vermelde vertrouwenspersonen  en wilde eigenlijk ook wel meer registratie. Haar verwijzing naar de lerarenopleidingen is ook in dit debat een klassiek element.

Minister Weyts reageerde heel wijs naar mijn smaak op de gesuggereerde bijkomende rapportering: liever niet. Vragensteller Slagmulder insisteerde ten slotte nogmaals op zijn tuchtinternaat voor onhandelbare leerlingen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de toename van het aantal arbeidsongevallen bij leerkrachten, veroorzaakt door geweld van leerlingen van Kristof Slagmulder” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-01-2020%20%E2%80%93%20Arbeidsongevallen%20door%20geweld%20van%20leerlingen) (Wilfried Van Rompaey).