Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Niet-indexering van werkingsmiddelen in secundair onderwijs

13 november 2019

Ondanks het eerdere nieuws over dit thema (cf. Vlaamse regering van 25 oktober 2019: voorontwerp van programmadecreet 2020, art. 39, §2, eerste lid, 1°)  bleef deze vraag terugkomen. Het betrof overigens ook een van de redenen waarom Katholiek Onderwijs Vlaanderen een protocol van niet-akkoord ingediend had na de recente onderhandelingen in het desbetreffende onderhandelingscomité. Maar vragensteller Hannelore Goeman citeerde alleen bronnen die in de media verschenen waren naast het Vlor-advies ter zake. Het is dan ook een erg nijpende kwestie. Welke pistes zag minister Weyts voor directies om de oplopende kosten voor verwarming en onderhoud te kunnen blijven betalen en op welke manier wilde hij secundaire scholen dan wel ondersteunen om de lat hoger te leggen als ze het met steeds minder geld moesten doen? Dat was duidelijk.

De redenering van de minister, gelet op wat daarover in het recente verleden al gezegd was, kwam niet onverwacht. Hij schetste het totale budgettaire plaatje van meer en minder, van de politieke keuzes tot verschuivingen, minimaliseerde de concrete besparing van 3,6 miljoen euro, wat minder was dan 1 procent ten opzichte van de totale werkingsbudgetten bij de begrotingsopmaak 2019, voor het secundair onderwijs en besloot dat Onderwijs op budgettair vlak een heel aanlokkelijk traject kon lopen in vergelijking met de andere beleidsdomeinen. Dat was óók duidelijk.

Interveniënt Jo Brouns zoomde heel specifiek in op mogelijkheden voor de energievraag van Goeman: zgn. ESCO-projecten via het Vlaams Energiebedrijf, die heel wat besparingen zouden kunnen opleveren voor de energiefactuur van scholen. Interveniënt Koen Daniëls vroeg enige budgettaire realiteitszin van vragensteller Goeman.

Die wees finaal nog op de onjuiste voorstelling van zaken in de pers over dit budgettaire thema (N.B. de vraag is natuurlijk wel door wie?), vergeleek nog even met het verhaal van De Lijn en zag ook in dat dit gesprek eigenlijk thuishoorde in het begrotingsdebat, dat inderdaad een week later geagendeerd zou worden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de niet-indexering van de werkingsmiddelen voor het secundair onderwijs van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Niet-indexering%20van%20werkingsmiddelen%20in%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).