Commissie Onderwijs 06-02-2020 – Onderwijskansen in Limburg

12 februari 2020

Bij deze eerste vraag van de vergadering een en al Limburgse parlementaire activiteit met tussenkomsten van alle fracties, op die van Open Vld na, maar die telt dan ook geen Limburgse onderwijscommissaris in haar rangen. De vragen om uitleg van drie Limburgse vragenstellers vonden hun oorsprong in nieuwe, recent gepubliceerde cijfers: het cijferdossier 'Onderwijskansen in Limburg' was een actualisering van het rapport van 2015 en een uitbreiding ervan. Johan Danen zei dat de onderwijssituatie in vijf jaar, en ondanks allerlei acties, nauwelijks verbeterd was. Hoe kwam dat? Wat hadden de extra geïnvesteerde financiële middelen opgeleverd? Quid met de leerstoel aan de UHasselt voor inclusief en excellent onderwijs in Limburg? Ludwig Vandenhove verwees naar SALK 2.0 en benadrukte vooral extra geld voor Limburg, zoals naar zijn zeggen ook gedaan werd voor andere regio’s en provincies. Roosmarijn Beckers ten slotte vroeg hetzelfde.

Minister Weyts erkende dat er nog problemen waren in Limburg, maar tegelijk was er ook beterschap: voor bepaalde indicatoren verkleinde de afstand tot het Vlaamse gemiddelde. Hij schetste welke maatregelen en investeringen al gedaan werden en wat de plannen rond talentontwikkeling/onderwijs waren na de eerste bijeenkomst eind januari van de taskforce voor SALK 2.0. Effecten van bepaalde prille maatregelen konden pas voor later zijn. Vanuit zijn kabinet en administratie stak hij een samenwerkende hand uit naar die Limburgse plannen.

Dan was het de beurt aan zes Limburgse parlementsleden voor een reactie: de drie vragenstellers en drie interveniënten. Gedane inspanningen werden wel geapprecieerd, maar vragensteller Danen waarschuwde voor te veel gefragmenteerde werkgroepen en wilde het voortrekkerschap bij iemand van het onderwijskabinet of de onderwijsadministratie leggen. Vragensteller Vandenhove gaf niet mis te verstane achtergrondinformatie bij de financieringsstromen vanuit Vlaanderen en wees op twee connecties die, ook financieel, de zaken toch vooruit zouden moeten kunnen doen gaan: een politieke en een beleidsmatige, die de Limburgse cirkel rond maakten. Vragensteller Beckers herhaalde de link met anderstaligheid en kleuterparticipatie, waarover het ook al meermaals ging in de voorbije periode, en wilde nóg meer universitaire opleidingen voor Limburg.

Interveniënt Jo Brouns liet een positieve noot horen (o.a. een pleidooi voor de methodiek van Kind en Taal), met zin voor nuance ook, en vroeg wat tijd. Interveniënt Kim De Witte vond de situatie ernstiger dan de minister het volgens hem deed voorkomen en herhaalde zijn eerdere, ruimere kritiek op de beleidsplannen van minister Weyts. De Witte stelde dat het Atheneum van Bree, met heel veel leerlingen met een migratieachtergrond, blijkbaar wel veel betere resultaten geboekt had intussen. Er stond nu ook een zgn. tienerschool op stapel. Interveniënt-voorzitter Karolien Grosemans ten slotte wees op het belang van samenwerking over de partijgrenzen heen en op taalintegratietrajecten.

De oppostievragenstellers bleven enigszins (de ene al wat meer dan de andere: het lag blijkbaar toch nogal gevoelig; de ene was de commissievoorzitter al bijna aan het benoemen tot volgende provinciegouverneur, nog zo’n politiek heet hangijzer, waarvoor ik al weleens een andere naam had horen circuleren…) kritisch-sceptisch, maar de algehele sfeer was toch positief en bemoedigend. Nu nog de concrete uitvoering, maar makkelijk zal het allemaal niet zijn, lijkt mij.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de onderwijskansen in Limburg van Johan Danen, over de onderwijskansen in Limburg van Ludwig Vandenhove en over de onderwijskansen in Limburg van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-02-2020%20%E2%80%93%20Onderwijskansen%20in%20Limburg) (Wilfried Van Rompaey).