Commissie Onderwijs 06-02-2020 – Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

12 februari 2020

Als introductie van haar vraag om uitleg vermeldde vragensteller Loes Vandromme enkele acties en initiatieven, waaronder ook een parlementaire hoorzitting van vorig jaar, dat een omstandig verslag opgeleverd had. Ook het Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen In Vlaanderen kwam ter sprake. Er bestond dus duidelijk al heel wat in dit verband, maar blijkbaar waren de verschillende vormen van dienstverlening nog relatief onbekend bij ouders en scholen naast enkele andere problemen in de praktijk. Wat waren de plannen ter zake van minister Weyts?

Hij overliep de bestaande initiatieven, wat budgettair goed was voor ongeveer 24 miljoen euro. Hij voorzag ook nog in 2 miljoen euro extra voor maatregelen voor kinderen voor wie vandaag nog geen toereikend aanbod bestond, onder andere in het kader van de welzijnssfeer. Hij zou het complexe aanbod laten evalueren, wees op de bestaande communicatiekanalen en onderzocht hoe die communicatie verbeterd kon worden. Op dit moment waren er Bednet en het al genoemde Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen In Vlaanderen (PoZiLiV).

Vragensteller Vandromme ging nog in op het grote belang van dit alles, gaf enkele cijfers en sprak de waardering van haar fractie uit voor alle leerkrachten die zich dag in dag uit inzetten voor zieke leerlingen. Waardering, die ook de minister later deelde. Ze vroeg naar de mogelijkheden voor een snellere doorstroming van gegevens van zieke leerlingen die niet naar school kunnen, zoals Bednet al opperde.

Interveniënt Koen Daniëls pleitte voor één aanspreekpunt (met een zekere automatisering) als een vorm van ontzorging voor de betrokken ouders en bevestigde de nood aan een heldere organisatie en communicatie. Daarmee was ook minister Weyts het eens.

Vragensteller Vandromme besloot met een voor haar intussen heel typische positieve, zelfs enigszins ontroerende noot. Prima.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over onderwijs aan langdurig zieke kinderen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-02-2020%20%E2%80%93%20Onderwijs%20aan%20langdurig%20zieke%20kinderen) (Wilfried Van Rompaey).