Commissie Onderwijs 06-02-2020 – Jongeren met/zonder migratieachtergrond en pesten

12 februari 2020

Roosmarijn Beckers vond de inspiratie  voor haar vraag om uitleg in een recent Belga-bericht, maar over het wetenschappelijk onderzoek in kwestie was ook al in de kranten geschreven op 9 juli 2018. Algemeen werd gesteld dat jongeren met een migratieachtergrond vaker slachtoffer én dader waren van pestgedrag op school. Hoe evalueerde minister Weyts de cijfers? Vond hij de voorgestelde verwerking van meer multiculturele thema’s in de lessen noodzakelijk? Welke initiatieven zou hij nemen om pesten in het algemeen terug te dringen?

De minister gaf een aantal cijfers inzake pesten, met een positieve evolutie, maar de cijfers waren nog altijd te hoog. Vervolgens overliep hij enkele elementen uit het genoemde onderzoek van doctorandus Jop Van der Auwera. Om ten slotte opnieuw een lange reeks van initiatieven en maatregelen ter zake op te lijsten. Inderdaad, ook op dit stuk bestaat er heel wat.

Vragensteller Beckers kon dat bevestigen, maar toch wilde ze nog weten of de minister de aanbevelingen van de kinderrechtencommissaris zou willen volgen om een soort van multidisciplinair kenniscentrum op te richten. Interveniënt Koen Daniëls drukte omstandig zijn aandacht en betrokkenheid voor het pestthema uit en betrok onder andere nog cyberpesten bij het gesprek.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het onderzoek over de verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond bij pesten van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-02-2020%20%E2%80%93%20Jongeren%20met%2Fzonder%20migratieachtergrond%20en%20pesten) (Wilfried Van Rompaey).