Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Open brief van Vlaamse rectoren en geneeskundedecanen over verhoging van artsenquota

10 maart 2020

Dit thema mét een communautaire dimensie, dat al enkele keren aan bod gekomen was en ook in de beleidsnota van minister Weyts opgenomen was, was in een nieuwe fase beland (na de beslissingen van de Vlaamse regering van 20 december 2019 en 14 februari 2020). Op 19 februari 2020 hadden de rectoren en decanen geneeskunde van de Vlaamse universiteiten in De Tijd een kritische vrije tribune/open brief daarover gepubliceerd. Drie vragenstellers, de ene al wat meer geïnteresseerd in de communautaire dimensie dan de andere: Kristof Slagmulder, Hannelore Goeman en Stijn Bex, àllen wel leden van de oppositie.

Vragensteller Slagmulder beschreef uitvoerig de hele situatie en had een navenante reeks vragen over de kritieken van de rectoren en decanen, over het kostenplaatje, over de aangekondigde Vlaamse Planningscommissie en de subquota voor knelpuntspecialisaties. Vragensteller Goeman had ongeveer dezelfde vragen, maar verwees ook nog bijkomend naar de betrokkenheid van de minister van Welzijn Wouter Beke. En vragensteller Bex ten slotte ook, maar hij vroeg daarnaast nog naar het overleg met de federale minister van Volksgezondheid.

Minister Weyts gaf zijn versie over het “overleg” met de decanen, dat al of niet plaatsgehad zou hebben en was een financiële oefening aan het maken, waarbij hij liet uitschijnen dat de bedragen van de rectoren en decanen over de financiële meerkost overdreven waren. Hij deed ook nog eens de hele uitleg over de kwestie van de RIZIV-nummers, waarbij hij benadrukte dat het alleen ging om een versnelling van de sowieso gerechtvaardigde inhaalbeweging voor Vlaanderen. Hij sprak daarop ook vragensteller Goeman rechtstreeks aan met verwijzing naar haar federale partijgenoten. Met zijn collega Wouter Beke werkte hij aan een voorstel over de Vlaamse Planningscommissie, waarbij ook aandacht zou zijn voor de specialisaties waarin tekorten bestonden. Het ontwerp van het besluit van de Vlaamse regering ter zake zou weldra klaar zijn. De samenwerking met Welzijn verliep in perfecte harmonie.

Vragensteller Slagmulder toonde zich bezorgd over en drong aan op een snelle invoering van de vermelde subquota. Vragensteller Goeman was niet geïnteresseerd in de communautaire dimensie van de zaak, wel in de kwestie van de gegarandeerde RIZIV-nummers en ze bekritiseerde opnieuw de aanpak van de Planningscommissie. Vragensteller Bex was wat geschrokken van de felheid van de minister en hernam nogmaals de kwestie van de RIZIV-nummers en de Planningscommissie, waarover hij al iets positiever klonk.

Interveniënt Koen Daniëls sprak over het overdoen van het actualiteitsdebat (ik vermoed dat hij zijn actuele vraag van 9 oktober 2019 bedoelde): hij had het over het tekort aan tandartsen en over de communautaire dimensie, waarmee hij nogmaals het betoog van de minister ondersteunde. Dat leek ook mij heel redelijk. Die versnelling (cf. supra) was de enige “vijs” waaraan hij gedraaid had, dixit nogmaals de minister na zijn nóg meer gedetailleerde uitleg.

Daarmee was zowat alles meermaals gezegd, waardoor de slotwoorden van de vragenstellers eindelijk ook eens slotwoorden konden zijn.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de open brief van de Vlaamse rectoren en geneeskundedecanen over de verhoging van de artsenquota van Kristof Slagmulder, over de oproep van de rectoren betreffende de verhoging van de (tand)artsenquota van Hannelore Goeman en over de reactie van de universiteiten op de verhoging van de (tand)artsenquota van Stijn Bex” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Open%20brief%20van%20Vlaamse%20rectoren%20en%20geneeskundedecanen%20over%20verhoging%20van%20artsenquota) (Wilfried Van Rompaey).