Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Evaluatie van naadloze flexibele trajecten (NAFT)

10 maart 2020

Vragensteller Elisabeth Meuleman had signalen opgevangen van Centra voor Leren en Werken (CLW’s) en CLB’s die hun bezorgdheid uitten dat sommige kwetsbare jongeren uit het duaal leren teruggeduwd dreigden te worden, omdat de organisatoren van NAFT bijkomende toegangsvoorwaarden oplegden of omdat er onvoldoende capaciteit was bij de NAFT’s. De vrees was dat deze jongeren dan in het gewoon voltijds onderwijs zouden belanden, met veel kans om ongekwalificeerd uit te stromen. Meuleman had een hele reeks gedetailleerde vragen daarover. Ze legde ook de link met de verwante vraag om uitleg van Loes Vandromme op 9 januari 2020.

NAFT-trajecten waren vorige legislatuur al overgenomen door Welzijn, zo begon minister Weyts. Hij had al samengezeten met minister Beke in verband met een referentiekader voor de kwaliteit van de NAFT-trajecten. Hij wilde decretaal voor een voltijds engagement zorgen, ook voor jongeren met een welzijnsproblematiek. De huidige structuur was nogal ingewikkeld: met de aanloopfase, met het leren en werken, met het deeltijds beroepssecundair onderwijs, met NAFT en met duaal leren. Dat moest allemaal goed op elkaar afgestemd worden met het oog op duidelijkheid. De minister sprak later in het gesprek over een overzichtelijke matrix met de diverse mogelijkheden en doelgroepen.

Vragensteller Meuleman betreurde dat de minister niet op haar “Welzijns”-vragen geantwoord had. Ze verwees ook naar het eerdere, kritische Vlor-advies ter zake.

Interveniënt Koen Daniëls deelde Meulemans bekommernis voor de kwetsbare groep leerlingen in dit verhaal en vroeg om niet alles in duaal leren te steken, maar benadrukte ook, zoals de minister, de nood aan duidelijkheid in dit complexe verhaal.

Meulemans slotwoord was ook duidelijk en ik begreep haar punt…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de evaluatie van de naadloze flexibele trajecten voor jongeren van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Evaluatie%20van%20naadloze%20flexibele%20trajecten%20(NAFT)) (Wilfried Van Rompaey)

.