Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Budget voor ondersteuning van hoogbegaafden

10 maart 2020

Kathleen Krekels had op 22 februari 2020 een artikel (voor abonnees) in Het Laatste Nieuws gelezen en vond dat het tijd was voor een opvolgingsvraag bij haar actuele vraag van 18 december 2019: er was toen 500.000 euro vrijgemaakt voor hoogbegaafden (cf. ook haar resolutie ter zake van vorige legislatuur: weliswaar aangenomen in de plenaire vergadering van 24, niet 29, april 2019). Waren er ondertussen al concrete plannen over de besteding van het budget voor de ondersteuning van de hoogbegaafde jongeren in het Vlaamse onderwijs en welke maatregelen voor een betere detectie c.q. begeleiding plande de minister, zo vroeg Krekels.

Minister Weyts zag twee opties: onderzoeken of we nieuw materiaal konden ontwikkelen, maar ook of bestaand materiaal beter kenbaar en beschikbaar gemaakt kon worden. Daarnaast sprak hij ook over een professionaliseringspiste voor schoolteams. Maar de middelen waren dus niet ongelimiteerd. Op basis van een overleg (timing: voor het begin van de paasvakantie) met academici, leraren én ouders zou hij keuzes maken.

Vragensteller Krekels was daar blij mee en wilde duidelijk de aandacht hierrond gaande houden (cf. belang van detectie op vroege leeftijd). Interveniënt Loes Vandromme beaamde dat en ook interveniënt Jean-Jacques De Gucht deed dat met veel overtuiging.

Meteen had voorzitter Grosemans de gelegenheid om te herinneren aan het toepasselijke, geplande werkbezoek aan Arkades op 27 maart.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het budget voor de ondersteuning van hoogbegaafde jongeren in het onderwijs van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Budget%20voor%20ondersteuning%20van%20hoogbegaafden) (Wilfried Van Rompaey).