Commissie Onderwijs 03-05-2018 – Vlor-advies over talentgericht werken

09 mei 2018

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman had vragen bij een recent Vlor-advies over themazetting voor praktijkgericht onderzoek (advies op eigen initiatief van 22 maart 2018). Minister Crevits had blijkbaar maar een van de twee naar voor geschoven prioriteiten goedgekeurd, nl. een onderzoek over begrijpendlezendidactiek, dus niet het onderzoek dat vragensteller Meuleman hier belichtte. Hoe motiveerde de minister die beslissing en  wat zou ze toch doen om talentgericht werken in scholen te ondersteunen en te versterken?

Minister Crevits vond zulke praktijkgerichte reviews waardevol. Dat bewees de praktijk van de voorgaande jaren wel. Ze somde op wat op dat vlak zoal gedaan was en nog bezig was (in het kader van SONO, Steunpunt Onderwijsonderzoek). Haar motivering voor de keuze voor het onderzoeksproject over begrijpendlezendidactiek lag in de vragen en uitdagingen n.a.v.

PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study). Een toegankelijk en praktijkgericht overzicht van wetenschappelijk onderzoek over leesdidactiek kon voor leraren en andere betrokkenen heel wat kansen tot ondersteuning en professionalisering bieden (ook voor pedagogische begeleiders en lerarenopleiders), aldus de minister. Maar dat betekende niet dat talentgericht niet belangrijk zou zijn, integendeel.

In haar repliek herhaalde vragensteller Meuleman haar bekommernis en teleurstelling. Interveniënt Koen Daniëls zei kort dat praktijkgericht onderzoek een interessante vorm van onderzoek was, maar dat er inderdaad keuzes moesten worden gemaakt want de middelen waren niet onbeperkt.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) rond talentgericht werken op school van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2003-05-2018%20%E2%80%93%20Vlor-advies%20over%20talentgericht%20werken) (Wilfried Van Rompaey).