Commissie Onderwijs 02-07-2020 – Multifunctioneel gebruik van schoolsportinfrastructuur

07 juli 2020

Nog een infrastructurele vraag om uitleg met al een hele voorgeschiedenis, die ook wat aansloot bij de eerdere vraag van Jo Brouns deze vergadering, waarbij minister Weyts verwezen had naar zijn masterplan Scholenbouw 2.0. Vragensteller van dienst was Arnout Coel. Hij overliep wat er in dit verband zoal gedaan was de voorbije jaren, met vermelding van geplande financiële middelen voor 2021 en 2022. Zouden die initiatieven i.v.m. de multifunctionele openstelling van schoolsportinfrastructuur voortgezet worden en werd er bij de bouw van nieuwe scholen voldoende gedacht aan het toekomstige multifunctionele gebruik ervan?

Minister Weyts zou dat pad van de voorbije jaren inderdaad voortzetten. Het studiewerk van AGION over multifunctionele projecten van schoolinfrastructuur bleek heel nuttig. Opnieuw kon de minister ook verwijzen naar zijn masterplan Scholenbouw 2.0. Dat hij ook tegelijk minister van Sport was, kwam hem goed uit. Multifunctionaliteit was echt present. De minister zou zelfs onderzoeken of inrichtende machten decretaal verplicht zouden moeten/kunnen worden om schoolgebouwen open te stellen die grotendeels gefinancierd of gesubsidieerd waren met Vlaamse middelen. Maar dat was natuurlijk weer een ander verhaal…

Vragensteller Coel en interveniënt Jo Brouns waren het volmondig eens over het belang van de multifunctionaliteit. Ietwat vreemd viel er geen woord over de problemen met de onroerende voorheffing bij openstelling van schoolinfrastructuur, maar dat zal later nog weleens aan bod komen.

De minister herhaalde nog eens de toekomstige financiële bedragen (tweemaal vijf miljoen euro) en wees op de maatregelen van de coronacontext, waarna vragensteller Coel de minister ook nog contact met de minister van Jeugd suggereerde. Maar dat was dus wél een andere persoon.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het multifunctionele gebruik van schoolsportinfrastructuur van Arnout Coel” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2002-07-2020%20%E2%80%93%20Multifunctioneel%20gebruik%20van%20schoolsportinfrastructuur) (Wilfried Van Rompaey).