Commissie Onderwijs 01-10-2020 – Zomerscholen

06 oktober 2020

’s Ochtends was er al de eedaflegging geweest van de nieuwe federale ministers en staatssecretarissen, nu viel de federale regeringsverklaring van de nieuwe premier Alexander De Croo in de Kamer (weliswaar in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel) samen met deze onderwijscommissievergadering. Weer jammer natuurlijk, maar het was niet anders. Zou zoiets belangrijks als onderwijs overigens ooit op kunnen, wat media-aandacht betreft, tegen een lange reeks andere politieke activiteiten? Ik betwijfel het… met heel veel spijt in het hart trouwens. Maar alweer… het is niet anders.

Vooraf ook nog even iets over de timing in deze vergadering. De geschiedenis herhaalde zich… Je zag het zo voor je ogen gebeuren: het begon met twee vragen over het al bij al politiek onschuldige thema van de voorbije zomerscholen, begonnen om 14.03 u, maar als je dan zag hoe dat gesprek nodeloos uitgesponnen werd en pas eindigde om 14.42 u… ja, dan wist je het al wel. De geagendeerde 23 (!) vragen om uitleg zouden niet op deze namiddag behandeld kunnen worden, temeer omdat minister Weyts, heel logisch, ook nog wel andere afspraken in zijn agenda had. Gevolg: vragen opnieuw uitstellen naar volgende vergaderingen, terwijl er daarvoor alweer nieuwe vragen ingediend waren. Hoeft het ook nog gezegd te worden dat zo’n uitstel weleens als bijkomend vervelend gevolg heeft dat bepaalde vragen eigenlijk achterhaald zijn, wanneer ze dan finaal gesteld worden?

Gewoon even in de marge nog. Aan het eind van de commissievergadering van 24 september 2020 waren we door een technisch onhandigheidje van de commissievoorzitter getuige van een leuk gesprek dat binnen de normaal besloten vergadering van de zgn. regeling van de werkzaamheden moest plaatsvinden, maar toen dus uitzonderlijk publiek werd. Er stonden die ochtend nog 54 (!) vragen om uitleg te wachten om geagendeerd te worden en de commissievoorzitter stelde haar collega’s voor om na te gaan in die lijst welke vragen zouden kunnen worden omgezet in zgn. schriftelijke vragen. Kwestie van de commissieagenda wat te ontlasten. Ik weet niet of haar bede intussen al iets opgeleverd heeft.

Die eerste twee vragen dan, overigens ook al uitgesteld in de commissievergadering van 17 september 2020. Over de zomerscholen. Roosmarijn Beckers had zowat over elk aspect van die zomerscholen een vraag en herinnerde zich ook nog dat minister Weyts in de plenaire vergadering van 8 juli 2020 gesproken had over een geplande wetenschappelijke evaluatie. Zou die ook de leerwinst van de zomerschoolleerlingen in kaart brengen? Kathleen Krekels wist dan weer dat de Thomas More Hogeschool (TM) bezig was met dat onderzoek: wat waren de eerste inzichten, wanneer zou het onderzoek klaar zijn en wat waren de onderzoeksvragen?

Minister Weyts legde uit dat het TM-onderzoek zicht wilde krijgen op diverse aspecten van de zomerscholen, incl. de ervaringen van organisatoren, lesgevers, leerlingen en ouders, maar niet op de leerwinst, wat overigens praktisch niet zou kunnen. Dat alles moest dienen voor een inspiratiegids, die klaar zou zijn volgend voorjaar. Daarnaast weidde de minister uit over de zgn. herfst- en winterscholen (i.s.m. minister Somers), maar die voortaan “bijscholen” genoemd zouden worden. De indieningsperiode van projectvoorstellen was verlengd tot eind september wegens te weinig aanvragen.

Zoals ik hierboven al aangaf, volgde toen een ellenlang gesprek over allerlei concrete details van de zaak, waarvan ik hier alleen wens te wijzen op deze stelling van Loes Vandromme, nadien ook bevestigd door Koen Daniëls en Kathleen Krekels: dat remediëring en differentiatie toch ook voldoende in de klas zelf moesten worden gedaan. Terecht.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de evaluatie, de toekomstige planning en structurele verankering van de zomerscholen van Roosmarijn Beckers en over de zomerscholen van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-10-2020%20%E2%80%93%20Zomerscholen) (Wilfried Van Rompaey).