Commissie Onderwijs 01-10-2020 – Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten

06 oktober 2020

Deze vragen om uitleg gingen terug op een initiatief van de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits, maar vonden nu hun aanleiding in de actuele zaak-Sanda Dia, waarvoor recent zelfs aandacht was op de Front Page van de The New York Times.

Vragensteller Koen Daniëls vroeg zich af of het zgn. Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten moest worden verstrengd. Volgens hem was de tekst wel helemaal duidelijk. Maar vond de minister dat het kader herzien moest worden nu en hoe kon het een meer afdwingbare grond gegeven worden zodat instellingen voor hoger onderwijs dit doopkader direct zouden kunnen gebruiken bij tuchtzaken, zonder een gerechtelijk onderzoek te moeten afwachten? Vragensteller Brecht Warnez beklemtoonde de op zich positieve functie van studentenorganisaties en studentendopen. Deels gingen zijn vragen over dat laatste, deels over wat Daniëls al aangekaart had. Vragensteller Hannelore Goeman ten slotte ging uitdrukkelijk op Daniëls’ invalshoek door, maar focuste daarbij expliciet op het optreden van de KU Leuven in dezen en verruimde het gesprek nog naar de meldpunten grensoverschrijdend gedrag. Haar vragen putte ze uit wat ze van studenten vernomen had. Op de vraag over de meldpunten en de eventuele rol van de regeringscommissarissen na vielen Goemans vragen wel grotendeels samen met die van de andere vragenstellers.

Minister Weyts schetste de geschiedenis en doel van het (bewust generieke) Vlaams doopkader. Voor de concrete zaak-Sanda Dia hier volstond volgens hem het Strafwetboek, maar het leek hem wel belangrijk dat we het vertrouwen in de vele studenten en organisaties die wél verantwoordelijkheid tonen, niet verloren door deze uitzonderlijke gebeurtenis. En hij had intussen daarrond niet stilgezeten en met vertegenwoordigers van studentenclubs, -conventen en -verenigingen constructief gepraat. Heel opvallend ook zijn veel meer generieke standpunt: politici moesten toch regelmatig ook weerstaan aan de roep om een regel te verstrengen op grond van de vaststelling dat die regel niet nageleefd werd door een minderheid en ten nadele van wie de regel wél naleefde. Prima standpunt leek mij dat. Inzake de gevraagde afdwingbaarheid (door de overheid) stelde de minister dat die hier niet aan de orde was, maar zo was het ook bewust gegaan, toen vorige legislatuur toenmalig minister Crevits dat doopkader opstelde en er dus geen decreet voor maakte. De controle op de naleving, niet alleen van het doopkader maar ook van andere, lokale reglementen, lag dus bij diverse andere actoren, niet bij de minister. Terecht. Minister Weyts apprecieerde het ten slotte wel dat de KU Leuven naderhand wél sancties getroffen had.

Vragensteller Daniëls had een concrete suggestie om een verwijzing naar het Vlaams doopkader toe te voegen aan het onderwijs- en examenreglement dat in elke hogeronderwijsinstelling bestaat. Zijn waarschuwing voor ‘trial by media’ kon ik alleen maar volmonding onderschrijven.

Vragensteller Warnez vond evenmin dat het Vlaams doopkader veranderd moest worden, maar zag nog wel bijkomende mogelijkheden bij de lokale besturen, wat hun preventieve politionele bevoegdheid betrof. Vragensteller Goeman had eigenlijk ook zo’n maatregel op het oog die Daniëls al vermeld had, maar zag het gelijk ook breder want ze wist van studenten dat er ook iets mis zou zijn met het meldpunt grensoverschrijdend gedrag van de KU Leuven.

Minister Weyts wachtte het initiatief van de studenten af na het bovenvermelde overleg met hen want hij verkoos een bottom-upaanpak. De vragenstellers konden zich daarin vinden.  

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het 'Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten' van Koen Daniëls, over het 'Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten' van Brecht Warnez en over de controle op studentendopen en de opvolging van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-10-2020%20%E2%80%93%20Vlaams%20kader%20doop-%20en%20andere%20studentikoze%20activiteiten) (Wilfried Van Rompaey).