Columbus

27 april 2018

Hoe implementeer je met je schoolteam Columbus binnen het onderwijsloopbaanbeleid van je school? Aan de hand van reflectievragen die tijdens het opstellen van het draaiboek Columbus binnen de VLOR tot vragen, opmerkingen of gesprek leidden, gaan we aan de slag (bv. wanneer neem je best Columbus af? In het vijfde jaar? In het zesde jaar? Wat zijn de gevolgen voor de rest van het traject? Kan dit wetenschappelijk gezien met deze tool? Waarom wel? Waarom niet? ).

Deze reflectie kan dan leiden tot een gedragen conclusie van het schoolteam voor deze school. We willen zeker niet zelf het antwoord formuleren, maar wel als kritische vriend fungeren van het schoolteam. Door dit proces met het schoolteam te lopen komen fundamentele vragen over onderwijsloopbaanbeleid aan bod. Het uitklaren van deze vragen zorg voor een gedragen antwoord binnen het schoolteam op de vraag hoe het onderwijs-loopbaanbeleid van deze graad er zal uitzien. Op leerlingniveau zorgt dit voor gelijkgerichte acties, opinies en adviezen van personeelsleden binnen het onderwijsloopbaanbeleid van de school.