Codi-werking vanaf 1 september 2018

12 juni 2018

De graduele uitrol van de modernisering secundair onderwijs start vanaf 1 september 2019. We grijpen de hersamenstelling van de codi-groepen volgend schooljaar aan om de structuur van het codi-overleg al op de modernisering so voor te bereiden. Met uitzondering van de codi eerste graad, codi verpleegkunde en Coco, wordt de codi-werking vanaf 1 september 2018 georganiseerd op basis van studiedomeinen en finaliteiten.

Voor de codi-groepen van de basisstudiedomeinen, de finaliteitsgebonden codi en de codi eerste graad zullen we werken met een afvaardiging van directeurs. Voor die codi-groepen verwachten we een korte motivatie bij de kandidatuur. Voor de andere codi-groepen kan volgend jaar in principe na kandidaatstelling één directielid per school lid zijn van het codi-overleg.

Elke directeur kan zich kandidaat stellen voor een codi-groep. Vermits de huidige studiedomeinen en finaliteiten nog niet bestaan, gaan we bij de kandidaatstelling uit van de intentie van een school om het studieaanbod zodanig te organiseren dat de kandidaat voldoet aan het vooropgestelde profiel.

Meer informatie over wat we van kandidaten verwachten, vind je in het document ‘Codi-werking vanaf 1 september 2018’. Voor elke codi-groep, dus ook voor de domeingebonden codi-groepen voor een ‘specifiek studiedomein’, verwachten we dat directeurs zich kandidaat stellen. Je kunt je kandidaat stellen tot en met 29 juni 2018 via het formulier ‘Codi-werking schooljaar 2018-2019’.