Buitenschoolse activiteiten

24 september 2020

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.

De omschrijving van extra-muros-activiteiten is heel ruim. Daarom bekeken we welke buitenschoolse activiteiten wel nog kunnen doorgaan. We denken bijvoorbeeld aan activiteiten waarvan de risico-analyse uitwijst dat ze veiliger buiten dan binnen de schoolmuren plaatsvinden. Bijvoorbeeld lessen in open lucht, in een locatie met een beter ventilatiesysteem of grotere lokalen. Of activiteiten die noodzakelijk of proportioneel zijn om de leerplandoelen te bereiken of het opvoedingsproject te realiseren én waarvoor er geen alternatieven op school mogelijk zijn.

Bij de organisatie van die activiteiten moet je wel rekening houden met de nodige veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten. Meer hierover lees je op onze website.