Btw scholenbouw: van 21 procent naar 6 procent

17 februari 2016

In de loop van 2015 werd een verlaging aangekondigd van het btw-tarief voor investeringen in schoolgebouwen van 21 procent naar 6 procent. Die maatregel was een onderdeel van de taxshift waartoe de federale regering besliste. Dat verlaagd tarief is van toepassing sedert 01 januari 2016.

Het Koninklijk Besluit werd op 15 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In onze nieuwsbrief van diezelfde datum kon u al lezen dat een aantal elementen in het toepassingsgebied van de maatregel nog uitklaring nodig had. 

Recent werd de omzendbrief E.T.129.073 van 27 januari 2016 gepubliceerd. Hoewel daarmee nog niet alle onduidelijkheden zijn uitgeklaard, geven we toch graag een stand van zaken