Blijf inzetten op psychosociaal welzijn, start het nieuwe schooljaar in een verbindend school- en klasklimaat!

01 juli 2020

De start van het schooljaar 2020-2021 zal net als het einde van het schooljaar 2020-2019 een beetje ongewoon zijn. Sommige leerlingen kwamen in mei 2020 terug naar school, andere leerlingen bleven thuis tot 30 juni. Ook voor personeelsleden was vorig schooljaar allesbehalve evident. Daarom verdient inzetten op verbinding met elkaar, de leerling en de ouders in september speciale aandacht.

Na elke lange vakantie verkennen leerlingen elkaar, de leraar en de regels (opnieuw). Het is het beste moment om in te zetten op verbinding, groepsvorming en op het smeden van goede relaties. Daarom heten de weken na de zomervakantie ‘Gouden Weken’.

In deze periode geef je extra aandacht aan opnieuw thuis komen in de school en de klas/groep. Hoe zorg je als team dat je in verbinding treedt met leerlingen die vorig schooljaar verschillende maanden niet op school zijn geweest? Hoe blijf je in verbinding met ouders?  Hoe zorg jij er voor dat de sfeer in je klas voor elke leerling zo veilig en warm mogelijk is? Welke afspraken maak je samen? En hoe bespreek je die afspraken?

Terug thuiskomen op school is een belangrijk element om ook het leerproces goed te laten verlopen. Om tegemoet te komen aan de behoeften om op verhaal te komen en met elkaar te verbinden, hebben we een webpagina Starten vanuit een verbindend school- en klasklimaat uitgewerkt. We bekijken op school-, groeps- en leerlingniveau naar de kansen om psychosociaal welzijn in de focus te plaatsen. Je vindt er methodieken, leerplandoelen,(verborgen) regels en afspraken, suggesties en concrete werkvormen voor zowel het gewoon als het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Als directeur of als leraar kun je al het materiaal ter inspiratie gebruiken aangepast aan jouw context met het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.