Bisschoppenconferentie over vak rooms-katholieke godsdienst in de katholieke dialoogschool

21 september 2017

Vanmiddag stelde Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, namens de bisschoppenconferentie de visietekst Het vak r.-k. godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap voor. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwelkomt de verklaring om drie redenen.

Ten eerste schaart de bisschoppenconferentie zich uitdrukkelijk achter de vernieuwing van het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool, en geeft ze specifiek aan wat het belang van het vak rooms-katholieke godsdienst voor dat project is.

Ten tweede maakt de tekst duidelijk dat alle leraren die in het basisonderwijs aan dat project mee willen werken, welkom zijn in een katholieke dialoogschool, ook als ze zelf geen rooms-katholieke godsdienst kunnen geven.

Ten slotte vraagt de bisschoppenconferentie dat de katholieke lerarenopleidingen aankomende leraren goed voorbereiden op het werken in een katholieke dialoogschool, alsook bijzondere aandacht besteden aan een kwaliteitsvolle vorming voor leraren die rooms-katholieke godsdienst geven.