Bijzondere aandacht voor OKAN-leerlingen

24 maart 2020

Alle OKAN-teams zijn tijdens deze corona-crisis keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo weinig mogelijk achterstand oplopen. Digitale leerwegen, maar ook papieren opdrachten geraken tot bij bijna alle jongeren en ook de persoonlijke contacten worden onderhouden via Whatsapp- en Facebook-groepjes of via de telefoon.

Toch valt niet te ontkennen dat de OKAN-leerlingen leerkansen zullen gemist hebben. Daarom krijgen de OKAN-scholen het advies om geen proef- en oriëntatietijd te organiseren wanneer de lessen opnieuw zullen starten na de paasvakantie. Dan zal het uiterst belangrijk zijn om te focussen op het ontwikkelen van schooltaal en basiscompetenties voor Nederlands, wiskunde en ICT. Op die manier worden de jongeren zo goed mogelijk voorbereid op een doorstroom in het reguliere onderwijs. De pedagogisch begeleiders bezorgen daarvoor nog ondersteunend materiaal.