Bijlage bij persbericht 'Steeds meer Franstalige leerlingen in Vlaamse Basisscholen in Brusselse Randgemeenten"

28 augustus 2011

De laatste jaren groeit het aantal anderstalige – en dan vooral Franstalige – leerlingen in scholen in de randgemeenten rond Brussel exponentieel, zo vingen we op. In die mate zelfs dat Nederlandstalige kinderen geen kans meer zouden hebben om in te schrijven. Ook het aantal aanvullende lestijden Rand en Taal zou niet langer volstaan. We wilden ons een objectief beeld vormen van de situatie en verzamelden daarom de cijfers van de randgemeenten rond Brussel. In dit artikel geven we een situatieschets en doen we beleidsaanbevelingen. 

Download het persbericht