Bijkomende info matrix tweede-derde graad, buso OV3 en Se-n-Se

12 juni 2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse Regering een verzamelbesluit goed dat relevante informatie bevat over de matrix en de modernisering secundair onderwijs (so). In de bijlagen bij het verzamelbesluit vind je in volgorde deze items:

  • een update van de matrix voor de tweede en derde graad so en buso OV3;
  • een toevoeging van mogelijke Se-n-Se (voor de opgenomen Se-n-Se is de startdatum 1 september 2025. Er zijn dus nog wijzigingen mogelijk.);
  • een toevoeging van smallere structuuronderdelen ‘duaal’ tweede graad (d)bso;
  • een update van de concordantietabel voor de matrix tweede-derde graad;
  • een toevoeging van de concordantie voor opleidingen Leren en werken;
  • een toevoeging van de concordantie voor buso OV3;
  • een toevoeging van beroepskwalificaties voor de structuuronderdelen onderliggend aan de matrix tweede en derde graad so en buso OV3, en Se-n-Se.

Heb je nog vragen?

  • Voor vragen over de matrix tweede en derde graad so en de Se-n-Se, de concordantietabellen Leren en werken en de beroepskwalificaties kun je contact opnemen met de betrokken studiegebiedverantwoordelijke of met Cindy Lammens (cindy.lammens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).
  • Voor vragen over buso OV3 kun je contact opnemen met Willy Claes (willy.claes [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).
  • Voor vragen over de onderwijsplanning (programmatie, concordantie …) kun je contact opnemen met Patrick Deboutte (patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) of Isabelle Dobbelaere (isabelle.dobbelaere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).

Op basis van de nieuwe informatie verschijnt later in juni een aangepaste mededeling ‘Onderwijsplanning Modernisering so tweede-derde graad’.