Big Questions

06 juli 2020

“Hoe kan ik van de wereld een betere plaats maken?”, “Hoe is mijn wereldbeeld veranderd na de coronacrisis?”, “Waarom vernietigen mensen standbeelden van Leopold II?”

Stel je voor dat een leerling je met één van deze vragen confronteert … Misschien zul je als leraar niet meteen weten wat zeggen, wat perfect normaal is. Deze grote vragen verwachten namelijk geen pasklaar antwoord, integendeel: ze roepen op tot diepere gedachten en tot verdere inzichten over de complexe maatschappij. In plaats van de zoveelste traditionele les te geven over de EU of over migratie, krijgen de leerlingen zelf het woord. Ze worden uitgenodigd en uitgedaagd om 'big questions' te stellen over een complex probleem.

Verschillende medewerkers van KRUIT, de UCLL en Katholiek Onderwijs Vlaanderen startten verschillende pilootprojecten op rond de werkvorm 'big questions'. Deze innoverende en activerende werkvorm leek een ideale manier te zijn om te werken aan inspirerend burgerschap.

Wil je graag meer te weten komen over deze methodiek? Neem dan zeker een kijkje op onze webpagina ‘inspirerend burgerschap’, waar heel wat inspirerende filmpjes en praktijkvoorbeelden op je staan te wachten.