Bezoldiging interimaris vanaf 1 januari

06 januari 2021

Wanneer de vervanger van een personeelslid dat op 1 januari 2021 benoemd werd en meteen een verlof TAO nam, ook op 1 januari in dienst werd gemeld, dan is er in principe geen bezoldiging mogelijk voor de periode van 1 januari tot en met 3 januari 2021. Als de vervanging op 1 januari echter aansluit op de vervanging vóór de vaste benoeming en de vervanger dus aangesteld blijft zonder onderbreking, dan zal deze toch betaald worden voor de volledige vakantie en voor die periode ook dienstanciënniteit opbouwen.
Meer informatie hierover is terug te vinden in onze mededeling ‘Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs’ onder punt 10.2.