Betrekkingen in eindeloopbaanverlofstelsels op 1 mei: bijkomende vacantverklaring

19 april 2018

Als gevolg van cao XI moeten de betrekkingen van vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel (onderwijzer, leraar, godsdienstleraar,  leraar BGV, leraar svwo …) die gebruikmaken van een eindeloopbaanverlofstelsel (GLBO 50+, GLBO 55+, VVP 55+) vacant verklaard worden. Dit jaar is er een extra vacantverklaring voor deze betrekkingen met het oog op vaste benoeming op 1 oktober 2018. De vacantverklaring gebeurt volgens de toestand op 1 mei 2018, de mededeling van vacante betrekkingen wordt gedaan voor 10 september 2018 (en niet 15 september zoals eerder vermeld). Voor meer info verwijzen we naar de aangepaste documenten onder het thema cao XI op onze website. Onze mededelingen i.v.m. vacantverklaring worden spoedig aangepast.