Beperkte aanpassing APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar

09 mei 2019

Met het oog op de komende deliberaties werd APR 3 beperkt geüpdatet. Er werden een viertal bijsturingen gedaan:

  • toevoeging van een (verplicht) niet-bindend advies m.b.t. de arbeidsbereidheid en de arbeidsrijpheid met het oog op een mogelijke overstap naar duaal leren in bepaalde studierichtingen met dubbele finaliteit of met arbeidsmarktfinaliteit;
  • explicitering dat de klassenraad van het 1ste leerjaar van de derde graad een advies moet geven om een leerling (uitzonderlijk) van studiegebied te laten veranderen;
  • verduidelijking dat een oriënteringsattest B alleen wordt gegeven indien een of meer tekorten een logische doorstroming onmogelijk maken;
  • actualisering van de externe certificering in het kader van de veiligheidsopleidingen.