Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs

03 juli 2018

Voor leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweejarige brede basisopleiding. Daarin komen de belangrijkste aspecten bij de uitbouw van een professionele onderwijsorganisatie aan bod. De verschillende sessies zijn specifiek gericht op het volwassenenonderwijs en de inhoud van de sessies wordt afgestemd op de verwachtingen van de deelnemers.

Het volgen van de vormingscyclus draagt niet alleen bij aan de eigen competentieontwikkeling, maar biedt ook de gelegenheid om een eigen netwerk uit te bouwen. De onderwerpen die in het eerste jaar (2018-2019) aan bod komen zijn:

  • coaching
  • regelgeving volwassenenonderwijs
  • personeelsstatuut
  • financiering
  • curriculumontwikkeling

Het jaar daarop (2019-2020) wordt ingezoomd op:

  • kwaliteitszorg (ROK)
  • timemanagement
  • communicatie
  • financieel beheer
  • identiteitsontwikkeling

Meld je aan voor dit opleidingstraject via de nascholingsmodule ‘Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs (2018-2020)’. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor een afzonderlijke sessie.