Automatische toekenning van de schooltoeslag voor wie een Groeipakket krijgt

06 oktober 2020

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket laat weten dat nog heel wat scholen ouders ten onrechte aanvraagformulieren voor schooltoeslag laten invullen. Dit is niet nodig: sinds de omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket gebeurt de toekenning van de schooltoeslag (en de kleutertoeslag) automatisch. In de mededeling Omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket - Automatische toekenning van de schooltoeslag vind je alle informatie over het Groeipakket terug.

Studenten HBO5 Verpleegkunde en leerlingen in het buitengewoon onderwijs die ouder zijn dan 25 jaar, krijgen geen Groeipakket meer. Zij wenden zich voor een schooltoeslag het best snel tot een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket (formulier opstart onderzoek schooltoeslag).