Alle leraren welkom: engagement voor project katholieke dialoogschool vereiste

09 maart 2017

De studenten van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) klagen in een open brief aan dat veel katholieke basisscholen leraren vragen om een doopattest. Daarmee hebben ze immers het mandaat om rooms-katholieke godsdienst te geven. Andersgelovige studenten die in de hogeschool een specifiek traject doorlopen hebben, worden minder gemakkelijk aangeworven. Nochtans hebben zij een traject doorlopen dat hen voorbereidt op hun opdracht in het katholiek onderwijs. De directie van de hogeschool ondersteunt de oproep van haar studenten.

In een reactie op dit bericht onderstreept directeur-generaal, Lieven Boeve, dat alle leraren, ongeacht hun afkomst, welkom zijn op een katholieke school. Vereiste is wel dat ze zich voluit engageren voor het project van de katholieke dialoogschool. Die oproep is een aanbeveling. Schoolbesturen beslissen uiteraard autonoom over wie ze in hun school aanwerven. Als een leraar niet over het mandaat rooms-katholieke godsdienst beschikt, kan zij/hij geen godsdienstles geven. Een collega-leerkracht kan dan de les overnemen of godsdienst kan binnen co-teaching opgenomen worden. Op die manier blijft de geïntegreerde opdracht binnen het team gewaarborgd.

Enkele lerarenopleidingen bieden al zogenaamde meersporencurricula aan, waarbij voor andersgelovige studenten een apart traject voorzien wordt om hen voor te bereiden op een opdracht in het katholiek onderwijs. Het is daarbij wel belangrijk dat beide trajecten voldoende geprofileerd zijn. Dat zal studenten uitdagen een bewuste keuze voor het ene of andere traject te maken. Katholieke scholen zijn immers het meest gebaat bij goed gevormde, authentieke leraren, die vanuit hun eigen identiteit bereid zijn zich ten volle te engageren om het pedagogisch project vorm te geven.