AGORA

07 januari 2019

AGORA is een online softwarepakket voor preventieadviseurs waarmee ze het welzijnsbeleid op een structurele manier kunnen opvolgen. Tot voor kort bood vzw COPRANT de software aan. In 2013 sloot Katholiek Onderwijs Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met vzw COPRANT.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kon sturend optreden in de ontwikkeling van het pakket en liet gebruik van haar serverruimte toe. Vzw COPRANT engageerde zich ertoe het pakket verder te ontwikkelen met het oog op een optimaal preventiebeleid in onze scholen.

In de loop van 2017 stelde vzw COPRANT vast dat de vzw niet beschikte over de rechten op dit pakket en deed ze afstand van AGORA. De vzw kon de verdere verantwoordelijkheid niet opnemen.

Het is sindsdien onze zorg geweest om een oplossing te vinden voor de gebruikers van AGORA. Om continuïteit te verzekeren heeft Jan Van Ocken, de ontwerper en bezieler van AGORA, voor duidelijkheid gezorgd in het eigenaarschap. Hij meldt ons dat hij de gebruikers kan verzekeren dat AGORA blijft bestaan en verder ontwikkeld zal worden.

Op het aanbod om AGORA over te nemen zijn we niet ingegaan. Daar speelden verschillende elementen mee. We hechten er wel belang aan dat AGORA verder kan gebruikt worden en zich verder kan ontwikkelen als een gebruiksvriendelijk, efficiënt en professioneel pakket voor de preventieadviseur. 

We begrijpen dat werk wordt gemaakt van een nieuwe vzw die AGORA in eigendom zal hebben en zal uitbaten. Met die vzw bekijken we in het belang van onze leden welke rol Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan opnemen.