Afstandsonderwijs en evalueren in coronatijden

29 oktober 2020

Meer en meer scholen kiezen voor een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. Leraren vullen het afstandsonderwijs op verschillende manieren in: nieuwe leerinhouden, zelfstandig werk, projectwerk, inoefenen, remediëren, verbreden, verdiepen … Leraren volgen dit van dichtbij op, geven feedback en sturen bij waar nodig. Deze formatieve evaluatie maakt deel uit van goed onderwijs. Indien een school ervoor kiest om tijdens het afstandsonderwijs nieuwe leerinhouden te geven, rijst de vraag of het ontbreken van een (duidelijk) regelgevend kader over het evalueren van afstandsleren geen problemen kan geven voor de deliberaties op het einde van het schooljaar. Daarom raadt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de huidige context aan om het afstandsleren van leerlingen enkel summatief te evalueren als deze leerinhouden als afgerond kunnen worden beschouwd. De leraar komt met andere woorden na het afstandsonderwijs in de klas nog terug op deze nieuwe leerinhouden vooraleer de leerlingen hierover summatief te evalueren.

Afstandsonderwijs krijgt momenteel terecht een plaats in het draaiboek vanaf code geel. We schreven echter reeds in onze nieuwsbrief van 8 oktober dat een minimale reglementaire basis noodzakelijk is. Zolang die er niet is, raden wij een  voorzichtige houding aan. Op het gebied van evaluatie en studiebekrachtiging moet er immers een evenwicht worden gevonden tussen de pedagogische vrijheid van de school om afstandsonderwijs aan te bieden en de rechtszekerheid van de leerling.

Leerlingen hebben er in elk geval alle belang bij om zich tijdens de periodes van afstandsonderwijs in te zetten. Leraren zullen hierop immers voortbouwen tijdens de momenten waarop de leerlingen terug op school zijn. Ze hebben daarbij extra aandacht voor leerlingen die in moeilijke omstandigheden afstandsonderwijs volgen. Deze leerlingen kunnen ook altijd op school worden uitgenodigd waar deze barrières niet in de weg staan.

Op deze manier zijn verschillende varianten mogelijk en kunnen pedagogisch-didactische keuzes gemaakt worden op basis van de mogelijkheden binnen de leerplannen en de profielen van de leerlingen en klasgroepen. Het enige wat binnen deze context niet kan, is om één vak volledig binnen afstandsonderwijs aan te bieden.