Afschaffing getuigschrift bedrijfsbeheer

29 mei 2018

Met de invoering van het Decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer moeten potentiële ondernemers vanaf 1 september 2018 hun basiskennis bedrijfsbeheer niet meer bewijzen om zelfstandig een onderneming op te starten in het Vlaams Gewest. Ze hoeven vanaf dan dus niet meer in het bezit te zijn van een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer.

Voor het opstarten van een zaak in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest is het bezit van het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer wel nog noodzakelijk. De andere gewestoverheden van ons land hebben (nog) niet beslist om de voorwaarde op te heffen.

De schrapping van de bovenvermelde voorwaarde zorgt er evenwel niet voor dat de (Vlaamse) centra voor volwassenenonderwijs de opleiding bedrijfsbeheer niet meer kunnen inrichten. Wel moeten ze de cursisten duidelijk informeren over de waarde van het getuigschrift vanaf 1 september 2018: namelijk dat het beschikken over het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer niet langer een voorwaarde is om te kunnen starten met een eigen zaak in Vlaanderen. De informatieplicht werd op 22 mei 2018 ingeschreven in de Omzendbrief betreffende leerstof bedrijfsbeheer secundair volwassenonderwijs. We hebben ons model van centrumreglement en de mededeling Opheffing verplichting aantonen basiskennis bedrijfsbeheer aangepast aan de wijziging in de regelgeving.